Prenájom strojov

Okrem stavebných prác ponúkame na prenájom rôzne stavebné stroje a autodopravu.
K dispozícii máme:

 

Nákladné auto s hydraulickou rukou

 

Autodoprava nákladným autom MAN s hydraulickou rukou umožňuje naloženie, zloženie a manipuláciu s vašim nákladom do 6,5t bez nutnosti objednávať žeriav alebo vysokozdvižný vozík. S naším vozidlom prepravíme: Stavebný materiál, skladové a plechové bunky, betónové garáže, lešenie, paletový tovar a mnoho iného. Hydraulická ruka na našom vozidle je využiteľná pri všetkých manipuláciách s tovarom v dosahu vozidla u tej najväčšej je to 11 metrov.

 

Betón pumpa

 

Kompaktné viacúčelové čerpadlo betónu vybavené dieselovým motorom je vhodný pre flexibilné použitie na menších lokalitách pre betónové mokré striekanie , kde nie je tak jednoduché sa dostať.

Čerpací príves Putzmeister P715 je malý, ľahký a má výkonné dvojpiestikové čerpadlo. Používa sa na čerpanie samonivelačného podlahového poteru, jemného betónu a anhydridu až do zrnitosti 16 mm. Spoľahlivé a odolné zariadenie na striekanie a prepravu betónu v baniach, v malých tunelových úsekov s ťažkým prístupom a tiež dokáže zvládnuť prudké svahy.

Integrovaný ventil S s vlastným tesnením umožňuje tlak čerpadla až do 68 barov a je dokonca utesnený proti kalu a vode.   

 

Pracovný stroj Bager

 

Traktor-bager CASE 695 využívaný na rôzne Hĺbenie rýh a jám, zhŕňanie, nakladanie a iné, úprava lesných a prístupových ciest, odkrývka zeminy (ornice) a iný stavebný materiál, výkop a pokládla kanalizácie.

 

Vrtná súprava

 

Vrtná súprava wirth je univerzálny vrtný stroj určený pre realizáciu horizontálnych a vertikálnych vrtov do dĺžky a hĺbky 200 metrov a priemeru do Ø300 mm, mikropilót, zemných kotiev a klincov. Ide o vrtný stroj, ktorý zahrňuje všetky základné technológie vŕtania a nájde uplatnenie aj v bežnej praxi.

Spôsob aplikácie:

 • Variabilnosť vrtnej súpravy umožňuje všestranné použitie napríklad v stavebníctve, v cestnej a koľajovej doprave, v baníctve…
 • Mikropilotáž
 • Geologický prieskum
 • Kotviace práce – svah
 • Geotermálne vŕtanie – inštalácia tepelného čerpadla
 • realizácia vŕtaných studní pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou pre podnikateľské subjekty, organizácie a súkromné rodinné domy
 • vyhľadávanie a vytýčenie vodného zdroja, vyvŕtanie vrtu, osadenie perforovanej rúry a obsypanie prirodzeným filtrom
 • vŕtanie ponorným kladivom s priebežným pažením do hĺbky viac ako 100metrov
 • komplexný inžiniersko-geologický prieskum pre všetky druhy podzemných, priemyslových, líniových, hydrotechnických a ekologických stavieb
 • posúdenie stability zosuvných území s návrhom sanačných opatrení
 • prieskum podložia základovej škáry

 

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie